menu

OSP Olszyny

OSP Olszyny 

  

ZARZĄD OSP OLSZYNY

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Prezes

Fajbuś Krzysztof

89 624 16 76

Wiceprezes - naczelnik

Grabowski Waldemar

Wiceprezes

Drozd Stanisław

89 623 10 10

Z-ca naczelnika

Brzostek Zdzisław

89 623 12 32

Sekretarz

Maliński Henryk

89 622 01 34

Skarbnik

Malinowski Jerzy

89 623 12 21

Gospodarz

Ceberek Stanisław

89 624 16 21

Z-ca naczelnika

Szatkowski Wacław

89 623 14 46

Członek

Siarnowski Andrzej

89 623 12 52

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Przewodniczący

Bolc Andzrzej

89 623 12 17

Członek

Ceberek Dariusz

Członek

Flanczewski Janusz