menu

OSP Płozy

OSP Płozy 

  

ZARZĄD  OSP  PŁOZY

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Prezes

Tyczyński Jerzy

89 623 10 16

508 692 376

Wiceprezes - naczelnik

Dąbrowski Jacek

Wiceprezes

Z-ca naczelnika

89 623 10 20

Sekretarz

Husak Szymon

Skarbnik

Sikorski Krzysztof

Gospodarz

Łachacz Tadeusz

Kronikarz

Kacprzak Stanisław

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Przewodniczący

Mikołajewski Łukasz

Sekretarz

Kozicki Sebastian

Członek

Ejdys Kamil