menu

OSP Szymany

OSP Szymany 

  

ZARZĄD  OSP  SZYMANY

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Prezes

Gers Andzrej

89 622 12 01

500 692 376

Wiceprezes - naczelnik

Olender Adam

89 622 10 13

Z-ca naczelnika

Pieczonka Marek

Sekretarz

Lisiewicz Teresa

Skarbnik

Góras Wanda

89 622 11 09

Gospodarz

Gers Andrzej

89 622 12 01

Kronikarz

Dmochowska Zofia

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Przewodniczący

Borowy Tomasz

Wiceprzewodniczący

Mikulak Artur

Sekretarz

Rafałowicz Sebastian