menu

OSP Trelkowo

OSP Trelkowo 

  

ZARZĄD  OSP  TRELKOWO

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Prezes

Mróz Ryszard

89 621 17 69

500 804 722

Wiceprezes - naczelnik

Romaniuk Zbigniew

89 621 15 82

Wiceprezes

Pasztaleniec Adolf

89 621 17 71

Z-ca naczelnika

Głaz Norbert

89 621 09 45

Skarbnik

Gospodarz

Pasztaleniec Adam

89 621 17 71

503 319 987

Członek

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA

NAZWISKO I IMIĘ

TELEFON

Przewodniczący

Dąbkowski Marcin

89 621 17 56

Członek

Turek Paweł

89 621 17 75

Członek

Świderski Mariusz

89 621 09 37