menu

Radni Gminy Szczytno V kadencji

Radni Gminy Szczytno V kadencji 

  

Radni Gminy Szczytno V kadencji

 

 

Gołąb Wiesław

Trelkówko

Przewodniczący Rady

Woźniak Zbigniew

Leśny Dwór

Z-ca Przewodniczącego Rady

Stawiarz Aleksander

Stare Kiejkuty

Z-ca Przewodniczącego Rady

Pogorzelski Waldemar

Romany

Radny

Bogacki Zdzisław

Lemany

Radny

Ceberek Stanisław

Olszyny

Radny

Deptuła Stanisław

Czarkowy Grąd

Radny

Biedka Piotr

Wawrochy

Radny

Godlewski Benedykt

Rudka

Radny

Góras Wanda

Szymany

Radny

Piórkowska Jadwiga

Lipowiec

Radny

Lenarciak Edward

Dębówko

Radny

Sielski Henryk

Gawrzyjałki

Radny

Orzechowska Małgorzata

Sasek Mały

Radny

Szarnowski Mariusz

Kamionek

Radny

 

Stałe Komisje Rady Gminy Szczytno 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Henryk Sielski     Przewodniczący Komisji

Komisja Planu Budżetu, Finansów, Zaopatrzenia i Usług

 Lenarciak Edward     Przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna

Jadwiga Piórkowska

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Małgorzata Orzechowska

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej

 Bogacki Zdzisław