menu

Radni Gminy Szczytno VI kadencji1.Dębówko, Jęcznik, Szczycionek
Edward Lenarciak
608 668 564
v-ce przewodn. Rady
2.Lipowiec
Dorota Bednarczyk
501 662 134
przewodnicząca komisji rewizyjnej
3.Lipowa Góra Zachodnia
Sławomir Łyszkowski
796 210 574
4.Lipowa Góra Wschodnia, Lemany
Zdzisław Bogacki
608 348 713
przewodniczący komisji sportu
5.Olszyny
Stanisław Ceberek
606 274 269
6.Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały,
Andrzej Olech
609 960 120
7.Płozy, Wawrochy
Stanisław Dąbrowski
89 624 20 26
przewodniczący komisji rolnictwa
8.Gawrzyjałki, Niedźwiedzie
Stanisław Pac
506 037 790
9.Leśny Dwór, Nowe Gizewo
Zbigniew Woźniak
512 443 209
przewodniczący Rady
10.Nowiny, Szymany
Wanda Góras
przewodnicząca komisji planu budżetu
11. Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka
Robert Jakubowicz
608 668 581
12.Romany
Danuta Bazych
89 624 56 27
13.Trelkowo
Adolf Pasztaleniec
511 140 477
14.Rudka
Bogdan Sztymelski
606 330 451
15.Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak
Małgorzata Orzechowska
662 437 328
przewodnicząca komisji oświaty