menu

Sołectwa Gminy Szczytno

Sołectwa Gminy Szczytno

Zadaniem Sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach Sołectwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Rada Gminy Szczytno uchwaliła w dniu 30 lipca 2007 r. Statuty dla poszczególnych Sołectw i Osiedla z terenu Gminy Szczytno.