menu

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Szczytno informuje o możliwości pobrania wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

deklaracja-6045