BIPBIP Archiwalny
menu

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

2015-11-10 15:08:44 (ost. akt: 2016-01-05 10:48:31)
ławnicy 2

ławnicy 2

Rada Gminy Szczytno na sesji w dniu 28 października 2015 r. w głosowaniu tajnym do Sądu Rejonowego w Szczytnie wybrała 4 ławników na nową kadencję 2016-2019, w tym 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty zgłoszenia informujemy, że dokumenty kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w Biurze Rady Gminy pok. 301 w godzinach od 07:30 do 15:30 w terminie do 28 grudnia 2015r. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (89) 623 25 81

Poniżej treść uchwały
ławnicy