BIP
menu

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 18, 40/11, 40/13, 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 18, 42/21, 42/24, 42/37, 42/56

2021-04-02 11:46:17 (ost. akt: 2021-04-02 11:46:57)
logo

logoPrzebudowa drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 18, 40/11, 40/13, 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 18, 42/21, 42/24, 42/37, 42/56 to inwestycja zrealizowana w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Szczytno oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wcześniejsza nazwa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Celem inwestycji i planowanym efektem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo – żwirowej o łącznej długości 1014,4 mb. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Poprawiono geometrię drogi, zbudowano zjazdy oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 622 176,50 zł, w tym dofinansowanie z FDS 484 217,03 zł.