BIPBIP Archiwalny
menu

Przebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 162

2021-04-02 11:47:55 (ost. akt: 2021-04-02 11:48:25)
logo

logoPrzebudowa części drogi wewnętrznej w m. Rudka – dz. Nr 162 to inwestycja zrealizowana w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy Szczytno oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wcześniejsza nazwa Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
Celem inwestycji i planowanym efektem jest utworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo – żwirowej o długości 400 mb. z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Poprawiono geometrię drogi, zbudowano zjazdy oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 193 359,86 zł, w tym dofinansowanie z FDS 154 687,88 zł.