BIP
menu

Informacja dotycząca przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Szczytno

2021-06-09 07:31:32 (ost. akt: 2021-06-09 07:33:58)
logo informacja

logo informacjaUprzejmie informujemy, że od środy 9 czerwca 2021 r.
Urząd Gminy Szczytno będzie dostępny dla interesantów.
Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie pojedynczo, na każdym piętrze, przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach.

I piętro

1. Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, m. in. sprawy z zakresu:
- inwestycji
- gospodarki odpadami
- nieruchomości
- ochrony środowiska

2. Ewidencja ludności i dowody osobiste.

3. Referat Finansowo-Podatkowy, m. in. sprawy z zakresu:
- Koncesje alkoholowe,
- akcyza,
- wyjaśnianie płatności wobec gminy

II piętro

1. Referat Finansowo-Podatkowy, m. in. sprawy z zakresu:
- podatków i opłat,
- gospodarki odpadami
- nieruchomości

III piętro

1. Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, m. in. sprawy z zakresu:
- stypendia,
2. Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, m. in. sprawy z zakresu:
- wynajem świetlic
Osoby chcące bezpośrednio załatwić swoje sprawy w Urzędzie muszą przestrzegać poniższych zasad, wymaganych przez służby sanitarne:
• Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką;
• Przed wejściem do pomieszczenia obsługi każdy interesant zobowiązany jest zdezynfekować ręce specjalnym płynem, nawet wtedy, gdy używa rękawic ochronnych;
• Obowiązuje zachowanie dystansu wynoszącego co najmniej 2 metry.
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo stosujmy się do tych reguł!