BIPBIP Archiwalny
menu

INFORMACJA dotycząca możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

2021-07-26 12:25:49 (ost. akt: 2021-07-26 12:33:39)
logo informacja

logo informacjaInformuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W związku z powyższym do realizacji programu konieczne jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Szczytno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
• folii rolniczych,
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowania typu big bag.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Szczytno, do dnia 20.08.2021r.

Odpady zgłoszone do odbioru nie powinny być zanieczyszczone

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Szczytno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Szczytno ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowywania ww. odpadów
Poniżej druk wniosku.


Pobierz: Wniosek na usuwanie folii