BIP
menu

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów

2023-01-20 15:15:12 (ost. akt: 2023-01-20 15:20:12)
Zgłoszenie

Zgłoszenie


W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2023 informujemy, że opiekunowie psów i kotów mogą skorzystać z dofinansowania na zabiegi sterylizacji/kastracji.
Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Szczytno - właścicielom psów i kotów (samców i samic).

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1. Zgłoszenie psa do ewidencji
2. Złożenie w Urzędzie Gminy Szczytno wniosku o dofinansowanie ( w przypadku psa aktualny dowód szczepienia)

Opiekun, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłosi się do Urzędu Gminy w Szczytnie. Po wypełnieniu wniosku, oraz jego pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca otrzymuje zlecenie na zabieg, z którym zgłosi się do lekarza weterynarii wskazanego we wniosku.
Gmina Szczytno zapłaci 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury.
Opiekun zwierzęcia indywidualnie umawia się z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegu.
Termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na dofinansowanie zabiegu.
Opiekun zwierzęcia opłaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii 50% kosztów wykonanego zabiegu.
Dofinansowanie przez Gminę Szczytno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu sterylizacji zwierząt ( psów i kotów) wynosi 10 000,00 zł.
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, pod nr telefonu 89 623 25 95
1.Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:

1.Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:
Kocur – 120 zł ( sto dwadzieścia zł)
Kotka – 200 zł (dwieście zł)

2.Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:
Psy o wadze do 15 kg:
Pies – 180 zł ( sto osiemdziesiąt zł)
Suka – 270 zł ( dwieście siedemdziesiąt zł)

Psy o wadze od 15 kg do 30 kg:
Pies – 210 zł ( dwieście dziesięć zł)
Suka – 320 zł ( trzysta dwadzieścia zł)

Psy o wadze 30 kg i powyżej:
Pies – 230 zł ( dwieście trzydzieści zł)
Suka – 390 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt zł)

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji.
2. Zgłoszenie psa do ewidencji

Pobierz: Wniosek

Pobierz: Zgłoszenie