BIPBIP Archiwalny
menu

Informacja dotycząca realizacji zadania polegającego na budowie obwodnicy Szczytna

2023-10-25 14:59:17 (ost. akt: 2023-10-25 15:01:57)


W dniu 23 października 2023 r. Wójt Gminy Szczytno w ramach bieżących konsultacji prowadzonych z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie obwodnicy Szczytna uzyskał zapewnienia że dalej procedowanym jest Wariant nr 3 obwodnicy.
Informuje jednocześnie, że w stosunku do rozwiązań obwodnicy zaprezentowanych na KOPI wprowadzone zostały korekty:
1. Zmiana układu komunikacyjnego na wlocie od strony Olsztyna (wyeliminowanie 5 – wlotowego ronda – zakwestionowane w trakcie KOPI)
2. Zmiana układu komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy z drogą w kierunku Mrągowa (zakwestionowane w trakcie KOPI)
Powyższe korekty wymuszają konieczność ponownego przekazania dokumentacji do akceptacji Centrali GDDKiA. Po uzgodnieniu STEŚ i Karty Informacyjnej z Centralą GDDKiA w Warszawie, złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.