BIPBIP Archiwalny
menu

Zakończenie budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach

2016-02-08 14:49:00 (ost. akt: 2016-05-06 12:27:24)
Droga Szymany

Droga Szymany


W dniu 13.11.2015 r. dokonano odbioru końcowego drogi dojazdowej do Portu Lotniczego w Szymanach. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 4.358.498,61 zł, z czego 3.338.165,70 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Powstała infrastruktura drogowa obejmuje:
- drogę gminną klasy technicznej „L” o szerokości 7,00 m;
- ciąg pieszy o szerokości 1,5 m;
- ciąg rowerowy o szerokości 2,5 m;
- odwodnienie nawierzchni oraz oświetlenie drogi;
- przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodociągowych;
- zagospodarowanie i urządzenie terenu w granicach pasa drogowego.
Przedmiotowa inwestycja umożliwi sprawne funkcjonowanie jednego z kluczowych regionalnych przedsięwzięć – Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, poprzez zapewnienie połączenia lotniska z nadrzędną siecią drogową.