BIPBIP Archiwalny
menu

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych w 2016

2016-02-25 13:20:52 (ost. akt: 2016-02-25 14:04:12)

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Treść w załączeniu.


konkurs