BIP
menu

Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58

2024-06-17 14:56:51 (ost. akt: 2024-06-17 15:09:10)
Wójt Gminy Szczytno informuje, że w dniu 11 czerwca 2024r. do Urzędu Gminy Szczytno wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58. Wariantem rekomendowanym do realizacji jest wariant inwestycyjny 3.
Dalsza procedura będzie obejmowała m.in. uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.