BIP
menu

Informacja Wójta Gminy Szczytno dot. kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2024-07-05 15:27:40 (ost. akt: 2024-07-05 15:39:32)
Komunikat logo

Komunikat logoMając na uwadze obowiązek wynikający z art. 6 ust.1 oraz ust. 5a oraz art. 9u w celu usprawnienia i przeprowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, informuję
o możliwości dostarczenia do Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, Biuro Obsługi Interesanta (parter) lub pok. 106 (I piętro) dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ww. ustawy.
Dostarczenie dokumentów:
- zawartej umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz
- dowodów potwierdzających uiszczenie opłaty za tę usługę (rachunków, paragonów, faktur), umożliwi sporządzenie na miejscu protokołu z kontroli, który potwierdza wywiązanie się
z obowiązku zapisanego w ustawie przez właściciela nieruchomości.


Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

Zgodnie z art. 10 ust. 2d. ww. ustawy - Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny.


informacja-dot-kontroli-szamb-i-pos-74760