BIP
menu

Wyniki konkursu "EKOLOGICZNA MAKIETA"

2016-04-22 14:10:31 (ost. akt: 2016-04-22 14:30:57)
wystawa

wystawa

W dniu 22 kwietnia 2016 r. (Międzynarodowy Dzień Ziemi) został rozstrzygnięty konkurs „EKOLOGICZNA MAKIETA”. Konkurs skierowany był do uczniów i uczennic klas V szkół podstawowych z terenu gminy Szczytno. W konkursie wzięło udział 6 szkół: Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Zespół Szkół im. I. K. Gałczyńskiego w Lipowcu, Zespół Szkół w Olszynach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Szkoła Podstawowa w Rudce, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Trelkowie. Każdą szkołę reprezentował 1 zespół, składający się: z max. 5 uczniów/uczennic. Zespoły przygotowywały pracę plastyczno techniczną - „EKOLOGICZNA MAKIETA” o tematyce ochrony środowiska. Komisja w składzie: Z ca Wójta Gminy Szczytno Pani Ewa Zawrotna, Z-ca Kierownika RRLGPiOŚ Pan Jan Lisiewski, Kierownik ROKPiS Pan Mariusz Drężek wyłoniła laureatów konkursu.

Trzy pierwsze miejsca zajęły szkoły:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Wawrochach
II miejsce: Zespół Szkół im. I. K. Gałczyńskiego w Lipowcu
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

Dodatkowo komisja przyznała wyróżnienie Szkole Podstawowej w Rudce.

Konkurs został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.