BIPBIP Archiwalny
menu

Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych

2017-01-02 09:04:01 (ost. akt: 2018-06-25 11:31:49)

1.Urząd Gminy Szczytno
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
Sławomir Wojciechowski
uchwała nr XVII/119/96 Rady Gminy Szczytno z dnia 07.10.1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytno (Olsz. 96.49.510)

zmiany:

- uchwała Nr XII/80/99 Rady Gminy Szczytno z dnia 01.10.1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.99.80.1437),

- uchwała Nr V/39/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 29.01.2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.03.26.400),

- uchwała Nr VI/50/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 27.02.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.03.37.529),

- uchwała Nr XIX/139/04 Rady Gminy Szczytno z dnia 22.06.2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.04.101.1265),

- uchwała Nr XLIV/266/06 Rady Gminy Szczytno z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.06.70.1275),

- uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Szczytno z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.07.4.97),

- uchwała Nr XVII/113/08 Rady Gminy Szczytno z dnia 06.02.2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.08.46.984)

- uchwała Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 03.02.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno (Warmi.10.31.646)

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12-100 Szczytno, ul. Polska 49
Alina Połoszczak
Uchwała Nr XLI/256/09

Rady Gminy Szczytno

z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnie (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2013.1939)

zmiany:

- Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1570);

- Uchwała Nr XLIX/309/2010 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Stautu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie, wprowadzonego uchwałą Rady

Gminy Szczytno nr XLI/256/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego Nr 101 poz 1518 z 2010 r.).

3.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
12-100 Szczytno, Kamionek 25
Aleksander Godlewski
Uchwała Nr V/38/11

Rady Gminy Szczytno

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku

zatwierdzonego uchwałą nr LIII/355/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia

samorządowego zakładu budżetowego (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2013.2958)

zmiany:

- Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2013.1939);

- Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2015);

- Uchwała Nr XI/94/2011 z dnia 26 sierpnia w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku ( Dz. U. z 2011r. Nr 139 poz. 2195);

- Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamionku (Dz. U. z 2011r. Nr. 80,poz.1415);

4.Zespół Szkół w Olszynach
12-100 Szczytno, Olszyny 30
Grażyna Suchecka
Uchwała Nr VI/45/99 Rady Gminy Szczytno z dnia 15.03.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Olszynach,

Uchwała nr XXXVII/216/01 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/45/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Olszynach.

Uchwała Nr V/44/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno nr VI/45/99 z dnia 15 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Olszynach oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/216/01 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/45/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Olszynach.

5.Zespół Szkół w Szymanach
12-100 Szczytno, Szymany 21
Irena Dzierlatka
Uchwała Nr VI/43/99 Rady Gminy Szczytno z dnia 15.03.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szymanach,

Uchwała Nr V/43/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno nr VI/43/99 z dnia 15 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Szymanach oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/218/01 rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/43/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Szymanach

6.Zespół Szkół w Lipowcu
12-100 Szczytno, Lipowiec 48
Iwona Walesiak
Uchwała nr VI/46/99 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i nadania imienia Zespołowi Szkół w Lipowcu;

Uchwała nr XXXVII/215/01 Rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno nr VI/46/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia i nadania imienia Zespołowi Szkół w Lipowcu;

Uchwała Nr V/46/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno nr VI/46/99 z dnia 15 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól w Lipowcu oraz uchylenia uchwały Nr XXXVII/215/01 rady Gminy Szczytno z dnia 22 grudnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczytno Nr VI/46/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lipowcu.

7.Szkoła Podstawowa w Wawrochach
12-100 Szczytno, Wawrochy 12
Elżbieta Dziuban
Uchwała Nr V/21/99 z dnia 26 lutego 1999r. Rady Gminy Szczytno w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przekształcenia szkół i tworzenia zespołów (z późn. zm.)

8.Szkoła Podstawowa w Rudce
12-100 Szczytno, Rudka 10
Karol Chrzanowski
Uchwała Nr V/21/99 z dnia 26 lutego 1999r. Rady Gminy Szczytno w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przekształcenia szkół i tworzenia zespołów (z późn. zm.)

9.Gminne Przedszkole w Lipowcu
12-100 Szczytno, Lipowiec 15
Jolanta Ludwiczak
Uchwała nr XVI/111/96 Rady Gminy Szczytno z dnia 29.06.1996 r. w sprawie ustalenia organizacji i sieci przedszkoli w Gminie Szczytno

10.Gminne Przedszkole w Nowinach
12-100 Szczytno, Nowiny 30
Jolanta Dobrzyńska
Uchwała nr XVI/111/96 Rady Gminy Szczytno z dnia 29.06.1996 r. w sprawie ustalenia organizacji i sieci przedszkoli w Gminie Szczytno

11.Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu
12-100 Szczytno, Lipowiec 20 b
Danuta Orzoł
Uchwała Nr XI/92/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu;

Uchwała nr XI/93/03 rady Gminy Szczytno z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu

UCHWAŁA Nr XL/248/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 listopada 2009 r.

sprawie zmian w Statucie Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu.