BIP
menu

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Promocja Gminy Szczytno podczas festiwalu Kultury Polskiej na Żmudzi przez Chór Preludium”

2017-03-14 08:54:07 (ost. akt: 2017-04-05 08:31:06)
mały grand

mały grand
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) przedstawiam ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie pt. „Promocja Gminy Szczytno podczas festiwalu Kultury Polskiej na Żmudzi przez Chór Preludium” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji, tj. do 22 marca 2017 r.
 na piśmie (pobierz formularz), pok. 303, lub
 przesyłając e-mail na adres: promocja@ug.szczytno.pl.
Po rozpatrzeniu tych uwag biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych, zostanie podjęta decyzja w sprawie wniosku.

W załączeniu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.


Oferta mały grant

Druk do uwag

Wyniki grantu