BIP
menu

Zawarcie umowy o dofinansowanie na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno

2017-06-13 08:29:49 (ost. akt: 2017-06-13 11:06:16)

W dniu 12.06.2017 r. Wójt Gminy Szczytno – Pan Sławomir Wojciechowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Szczytno – Pani Jolanty Cieleckiej, podpisał w Olsztynie umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno”.
Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 607 753 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka oraz Wałpusz, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lemanach oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Korpele, Lipowa Góra Wschodnia, Romany, Olszyny, Szczycionek, Lemany i Kaspry. Operacja realizowana będzie w dwóch etapach – etap I (Zielonka) w roku 2017, zaś etap II (Wałpusz, Romany, Olszyny, Szczycionek, Lemany, Lipowa Góra Wschodnia, Korpele i Kaspry) w roku 2018.