BIPBIP Archiwalny
menu

Uczniowie gimnazjum w Lipowcu w Urzędzie Gminy Szczytno

2017-11-22 12:47:33 (ost. akt: 2017-11-22 12:51:45)
Uczniowie gimnazjum w Lipowcu w Urzędzie Gminy Szczytno

Uczniowie gimnazjum w Lipowcu w Urzędzie Gminy Szczytno

W środę 15 listopada 2017 r. uczniowie gimnazjum w Lipowcu w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie odwiedzili Urząd Gminy Szczytno. Spotkali się z Zastępcą Wójta Panią Ewą Zawrotną i Sekretarzem Gminy Panem Kamilem Maliszewskim. Dzięki temu uczniowie mogli skonfrontować swoją szkolną wiedzę z „urzędową” rzeczywistością.

Szczegółowo, na wszystkie pytania dotyczące spraw najbardziej interesujących młodych obywateli odpowiadała Pani Ewa Zawrotna - Zastępca Wójta Gminy. Nasi ciekawscy pytali o to, jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Gminy? Co jest potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego? Co należy zrobić, aby pracować w Urzędzie Gminy? Poruszone zostały również tematy dostępności infrastruktury gminnej dla mieszkańców, zasad wyboru organów gminy, dowiedzieli się o pracy poszczególnych referatów itp.

Sekretarz Gminy – Pan Kamil Maliszewski dość szczegółowo przedstawił zasady ustroju oraz zadania własne i zlecony gminy.

Pani Karolina Lewandowska – Zając, omówiła realizacje zadań wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Gimnazjaliści zyskali w ten sposób wyjątkową lekcję edukacji obywatelskiej.

Uczniowie mogli też rozwinąć swoje umiejętności praktyczne, wykonując zadania związane z załatwianiem konkretnych życiowych spraw w urzędzie. Sekretarz podzielił uczniów na grupy, każda z nich miała do załatania „fikcyjną” sprawę w urzędzie, m.in. poznali procedurę zameldowania, złożenia wniosku o stypendium socjalne, złożenia informacji o nabytej nieruchomości w celu ustalenia wymiaru podatkowego, złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Następnie poszczególne grupy uczniów zreferowały pozostałym poznane zasady i sposoby załatwiania spraw.

Na zakończenie wszyscy otrzymali gadżety promocyjne gminy
Szczytno.

Uczniowie gimnazjum w Lipowcu w Urzędzie Gminy Szczytno

Uczniowie gimnazjum w Lipowcu w Urzędzie Gminy Szczytno