BIPBIP Archiwalny
menu

O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-01-09 14:35:35 (ost. akt: 2018-01-09 15:03:33)