menu

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne.

2018-01-05 15:28:23 (ost. akt: 2018-01-09 15:01:12)
Gmina Szczytno, jako pierwsza w powiecie szczycieńskim wpisała się w inicjatywę antysmogową.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Treść uchwały w linku.
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2018/110/