menu

Ośrodki zdrowia

Samodzielny Niepubliczny ZOZ "Pomoc" Lipowiec

miejscowość: Lipowiec 20
poczta: 12-100 Szczytno
tel: 89 622 00 02

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szymanach

miejscowość: Szymany 35

poczta: 12-100 Szczytno

tel: 89 622 11 33