menu

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Szczytno
ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno
tel. (089) 623-25-80, fax: (089) 623-25-92l
e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
www: www.ug.szczytno.pl
BIP: http://bip.ug.szczytno.pl/

Rachunek Bankowy Bank Spółdzielczy w Szczytnie
nr 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Gmina Szczytno:
NIP: 745-181-12-30
REGON: 510743261

Godziny pracy:
Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

Skargi i wnioski:
Wójt i Sekretarz Gminy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu