menu

Informacja Wójta Gminy Szczytno w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2015 r. uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2015 r.
Kolejnych wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać w kasie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno oraz przelewem pocztowym, bankowym, internetowym na nr konta:

90 8838 0005 2001 0000 1661 0001 (Bank Spółdzielczy w Szczytnie).

WZÓR PRZELEWUPonadto istnieje możliwość uiszczenia opłaty u Sołtysa danego sołectwa.