menu

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu


Pobierz: zarzadzenie-powolanie-komisji-3687
Pobierz: regulamin-pracy-komisji-3688
Pobierz: oswiadczenie-czlonka-3690
Pobierz: karta-oceny-merytorycznej-3691
Pobierz: karta-oceny-formalnej-3692
Pobierz: wyniki-naboru-do-komisji-3694
Pobierz: formularz-zgloszenia-3695