BIP
menu

Informacja odnośnie projektu „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno”

2019-03-01 13:46:28 (ost. akt: 2019-03-15 15:06:10)
unia

unia


"Gmina Szczytno realizuje projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno", który dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych"
Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Szczytno.
W ramach projektu przewidziano m. in. wdrożenie 4 systemów teleinformatycznych, uruchomienie e-usług dla mieszkańców oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania.
W wyniku realizacji powyższych działań zwiększona zostanie zdolność Gminy Szczytno do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Szczytno, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

Wartość projektu: 785 355, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 667 551,75 zł


logo