BIP
menu

Dane teleadresoweUrząd Gminy Szczytno
ul. Łomżyńska 3,
12-100 Szczytno
tel. (089) 623-25-80, fax: (089) 623-25-92l
e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

www.ug.szczytno.pl

BIP: bip.ug.szczytno.pl

Rachunek Bankowy Bank Spółdzielczy w Szczytnie
nr 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Gmina Szczytno:

NIP: 745-181-12-30
REGON: 510743261Adres Skrytki EPUAP

/281706/SkrytkaESP

Godziny pracy:

Urząd Gminy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Skargi i wnioski:

Wójt i Sekretarz Gminy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu