BIPBIP Archiwalny
menu

Aktualności

OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ STATYSTYCZNYCH NA FORMULARZU KT-1 LUB KT-2
– DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NOCLEGOWĄ

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który jest koordynatorem ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypominamy o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system „Ewidencja Obiektów Turystycznych”.

Informacje pochodzące z systemu EOT wykorzystywane są do tworzenia i weryfikacji kartotek do badań turystycznych obiektów noclegowych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT – 2.Badania te nie są skomplikowane merytorycznie, nie zawierają danych finansowych, wymagają jedynie informacji o wykorzystaniu obiektu w danym miesiącu (liczbie osób ko0rzystajacych i liczbie udzielonych noclegów).

Na podstawie art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. – Dz. U. z 2012 r. , poz. 591), informujemy iż dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i wykorzystywane są wyłącznie do opracowań zbiorczych.

Dane te są ważne dla analiz rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działa n realizowanych z wykorzystaniem funduszy EU. GUS oraz poszczególne urzędy statystyczne prezentują dane z zakresu turystyki w różnego rodzaju publikacjach oraz banku danych lokalnych.

W związku z pojawiającymi się podczas rejestracji danych wątpliwościami dotyczącymi rodzaju obiektu wyjaśniamy, że do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domku turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickie, zajazdy.Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów.