BIP
menu

Program Regionalny„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Gmina Szczytno w roku 2009 realizuje projekt pn. „Doposażenie szkół z terenu gminy Szczytno w pomoce dydaktyczne optymalizujące procesy kształcenia”.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, poprzez wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach realizacji projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla szkół z terenu Gminy Szczytno. Realizacja projektu poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych wpłynie na poprawę poziomu dostępu uczniów z terenu gminy Szczytno do nowych technologii a tym samym na poprawę poziomu wykształceniaCałkowita wartość projektu 100 990,01 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85 841,51 zł