BIP
menu

Informacje - zdrowie

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa - zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

Świadczeń zdrowotnych,
Informacji o swoim stanie zdrowia,
Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem,
Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
Poszanowania intymności i godności,
Dokumentacji medycznej,
Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
Opieki duszpasterskiej,
Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna infolinia (z tel. stacjonarnych i komórkowych): 800-190-590 (czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 532 82 30

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.