BIP
menu

Inwestycje planowane w kolejnych latach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, Lemany.

Projekt obejmuje wykonanie 7 540 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz 2 549 m sieci kanalizacji tłocznej.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia: Inwestycja polegała będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Inwestycja obejmować będzie swoim zakresem miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany.

Wybudowanie sieci kanalizacji pozwoli na wyłączenie z użytkowania zbiorników bezodpływowych, które często nie spełniają określonych wymogów.

Gmina Szczytno zamierza uzyskać dofinansowanie na realizację planowanej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stosowny wniosek złożony zostanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w miesiącu lipcu 2009 r. Planowany termin realizacji inwestycji rok 2010.