BIP
menu

Ważniejsze inwestycje realizowane przy zaangażowaniu środków zewnętrznychBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY

Termin realizacji – Maj 2007 – Listopad 2008

Cel projektu - Projekt obejmował budowę sali gimnastycznej, kotłowni, kuchni z jadalnią, biblioteki z czytelnią, oraz szatni przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Olszynach.

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców – Wybudowanie pełno wymiarowej Sali gimnastycznej pozwoliło na pełną realizację programu wychowania fizycznego w szkole, oraz organizację zawodów sportowych na szczeblach szkoły i gminy. Umożliwia prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uczniom a także uprawianie sportu społeczności lokalnej. Istnienie sali gimnastycznej w znaczący sposób wpływa na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej. Sala gimnastyczna w dużym stopniu przyczynia się do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży miejscowości Olszyny.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMANY

Termin realizacji – Kwiecień 2007 – Listopad 2008

Cel projektu – Projekt obejmował budowę sali gimnastycznej, z zapleczem przy Zespole Szkół w Szymanach,

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców - Wybudowanie pełno wymiarowej Sali gimnastycznej pozwoliło na pełną realizację programu wychowania fizycznego w szkole, oraz organizację zawodów sportowych na szczeblach szkoły i gminy. Umożliwia prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uczniom a także uprawianie sportu społeczności lokalnej. Istnienie sali gimnastycznej w znaczący sposób wpływa na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej. Sala gimnastyczna w dużym stopniu przyczynia się do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży miejscowości Szymany.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

Termin realizacji – 2008 r.

Cel projektu – Przebudowa drogi gminnej Nr 196036 N Lipowiec – Radostowo

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców – Celem głównym projektu był wzrost dostępności i drożności komunikacyjnej regionu warmińsko-mazurskiego na skutek poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej. Długofalowe oddziaływanie realizacji projektu ujawniają się w strefie społecznej poprzez podniesienie poziomu cywilizacyjnego i jakości życia mieszkańców, gospodarczej poprzez zwiększenie możliwości restrukturyzacji obszaru polegającego na rozwoju różnorodnej produkcyjnej działalności gospodarczej i turystycznej oraz środowiskowej poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNY

Termin realizacji – Czerwiec 2009 – Październik 2009

Cel projektu – Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w miejscowości Olszyny

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców – Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego obok nowo wybudowanej Sali gimnastycznej pozwoli na realizację programu wychowania fizycznego we wszystkich porach roku. Pozwoli również na organizację zawodów sportowych na szczeblu szkoły i gminy. Stworzone zostaną warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, oraz uprawiania sportu przez społeczność lokalną. Młodzieży pozaszkolnej stworzona zostanie alternatywa do wykorzystania wolnego czasu. Powstałe obiekty sportowe wpłyną na rozwój cywilizacyjny miejscowości Olszyny oraz gminy Szczytno.