BIPBIP Archiwalny
menu

SZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W UPRAWACH ROLNYCH - termin do 21.08.2019 r.

2019-08-12 13:28:17 (ost. akt: 2019-08-16 15:33:44)
logo

logo


Mieszkańcy
Gminy SzczytnoInformuję niniejszym, że z 8. raportu opublikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, iż między innymi na terenie gminy Szczytno wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci suszy. W związku z tym rolnicy i producenci rolni, u których na skutek suszy wystąpiły szkody w uprawach na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, słabo gliniasty pylasty) w kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę, mogą składać w Urzędzie Gminy Szczytno wnioski o szacowanie szkód.
Druki wniosków dostępne są:
1. W Urzędzie Gminy Szczytno (pokój nr 106);
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno (www.ug.szczytno.pl);
3. Na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: www.uw.olsztyn.pl, w zakładce: Obsługa Interesanta Co i gdzie załatwić Ochrona Środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo Rolnictwo.
We wniosku należy wymienić wszystkie uprawy w cały gospodarstwie rolnym niezależnie od poziomu szkód, a więc również te, w których nie było strat, zgodnie z wnioskiem
o płatności bezpośrednie. Jeżeli producent prowadzi również produkcję zwierzęcą - wymienia
we wniosku także zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie.

Wobec powyższego proszę zainteresowane osoby o składanie wniosków w terminie do 21.08.2019 r.

Wójt
Gminy Szczytno
Do pobrania

1 Informacja Wójta Gminy Szczytno
2 Wniosek