BIPBIP Archiwalny
menu

INFORMACJA dotycząca możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

2019-11-07 15:06:31 (ost. akt: 2019-11-07 15:12:18)
logo

logo


INFORMACJA

dotycząca możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W związku z powyższym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Szczytno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
• folii rolniczych,
• siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach,
• opakowania typu big bag.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Szczytno.
Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację
o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację
o przetwarzaniu danych osobowych.
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Szczytno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Szczytno ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowywania w/w odpadów
Poniżej druk wniosku wraz z załącznikami:
Nr 1 – Informacja o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej.
Nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Wniosek o usuwanie foli rolniczej