BIPBIP Archiwalny
menu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

2020-03-19 10:52:41 (ost. akt: 2020-03-19 10:55:37)KOMUNIKAT STYPENDIA MOTYWACYJNEKierując się troską o mieszkańców z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 czasowo zmienione zostają zasady wypłacania stypendium motywacyjnego.
Stypendium będzie przekazywane w formie świadczenia pieniężnego przelewem na wskazany przez rodziców (lub opiekunów prawnych) numer konta bankowego.
W celu załatwienia sprawy należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dokument – wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy wg załączonego wzoru.
Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy Szczytno.
Sposoby dostarczenia:
1) za pośrednictwem poczty polskiej lub innej firmy przesyłkowej;
2) skan wniosku przesłać drogą mailową na adres: promocja@ug.szczytno.pl;
3) dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Szczytno (należy dokument umieścić
w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku);
4) istnieje również możliwość załatwienia sprawy przez internet na ePUAP lub przez PORTAL E-usług Urzędu Gminy Szczytno (w tych przypadkach należy posiadać Profil Zaufany).
Ponadto informuję, że informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazane za pośrednictwem poczty polskiej.
Więcej informacji pod numerami telefonów 89 623 25 96 lub 89 623 24 00.


WNIOSEK O PRZELEW NA KONTO