BIPBIP Archiwalny
menu

Komunikat Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku z dnia 24 kwietnia 2020 r.

2020-04-24 13:02:12 (ost. akt: 2020-04-24 13:03:30)
W związku z panującą suszą, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Szczytno o ograniczenie używania wody z wodociągów publicznych do celów innych niż bytowe. Szczególnie chodzi o ograniczenie podlewania, nawadniania terenów zielonych (trawników, miejsc wypoczynku i rekreacji).
Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą, zgodnie z przeznaczeniem i zaspokajaniem w pierwszej kolejności potrzeb socjalno- bytowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Kierownik ZGKiM w Kamionku
Aleksander Godlewski