BIPBIP Archiwalny
menu

Otwarcie drogi gminnej Gawrzyjałki – Lipowiec

2020-10-13 15:48:10 (ost. akt: 2020-10-13 16:04:05)
logo informacja

logo informacja


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Fundusz Dróg Samorządowych jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego powołany został Ustawą z 23 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) i funkcjonuje od 2019 r.

Gmina Szczytno od początku wykazuje dużą aktywność w zakresie pozyskiwania środków z FDS. 18.09.2019 zawarta została pierwsza umowa o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gawrzyjałki – Lipowiec, którą dzisiaj uroczyście otwieramy.
W ramach naborów przeprowadzonych w 2019 roku Gmina Szczytno złożyła 11 wniosków. Obejmują one przebudowę 10,532 km dróg lokalnych na łączną kwotę 5 237 797,38 zł i uzyskała łączne dofinansowanie w wysokości 3 989 265,34, co daje średnio 77 % kosztów całkowitych.

Część z tych inwestycji jest już zrealizowana, a pozostała część w końcowej fazie realizacji.
Obecnie na rozpatrzenie czeka kolejnych 6 wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg administrowanych przez Gminę Szczytno. Łączna długość objętych wnioskami dróg wynosi 3,10 km, a wartość planowanych zadań to 2 871 304,67 zł. Wnioski zostały złożone w ramach naboru w roku 2020.


droga

Przedstawiciele Samorządu Gminy Szczytno wraz zaproszonymi gośćmi przecinają wstęgę na zmodernizowanej drodze Gawrzyjałki-Lipowiec