BIP
menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – Etap I - Lipowa Góra Wschodnia

2020-12-07 12:24:41 (ost. akt: 2020-12-07 13:34:27)
logo informacja

logo informacja

logo janek prow


W roku 2020 Gmina Szczytno zrealizowała zadanie pod nazwą:
Budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej w msc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany

Etap I - Lipowa Góra Wschodnia
W ramach zadania wybudowano łącznie
3
186 mb sieci kanalizacyjnej.
Realizacja zadania była możliwa był dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy
Szczytno, dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 oraz pożyczce udzielonej Gminie Szczytno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.