BIP
menu

INFORMACJA WS. SPOSOBU I STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

2021-01-14 10:44:57 (ost. akt: 2021-01-14 10:49:27)
logo informacja

logo informacjaINFORMACJANa podstawie uchwały nr XXXII/228/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 października 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/210/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Urząd Gminy informuje, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się zryczałtowaną roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 180,00 zł płatną za cały rok z góry w terminie do 15 maja za każdy bieżący rok kalendarzowy.