BIPBIP Archiwalny
menu

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

2021-04-02 09:55:40 (ost. akt: 2021-04-02 10:05:38)
nagrody

nagrody

W dniu 16 marca 2021 r. odbyło się posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej na której rozpatrywane były wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie nauki w klasyfikacji śródrocznej roku szkolnego 2020/2021.
Za wysokie wyniki w nauce nagrodzono 141 uczniów szkół podstawowych.
Wysokość nagród kształtowała się następująco:

Średnia ocen 5,40 – 5,59 Kwota nagrody 200 zł Liczba nagrodzonych uczniów 76
Średnia ocen 5,60 – 5,79 Kwota nagrody 300 zł Liczba nagrodzonych uczniów 41
Średnia ocen 5,80 – 5,99 Kwota nagrody 400 zł Liczba nagrodzonych uczniów 20
Średnia ocen 6,00 – 6,00 Kwota nagrody 500 zł Liczba nagrodzonych uczniów 4

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów