BIPBIP Archiwalny
menu

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów i kotów

2021-05-10 10:46:43 (ost. akt: 2021-05-10 11:24:40)
logo

logoInformujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Szczytno Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2021 gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów.
Dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Szczytno - właścicielom psów i kotów (samców i samic).
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1. Zgłoszenie psa do ewidencji
2. Złożenie w Urzędzie Gminy Szczytno wniosku o dofinansowanie ( w przypadku psa aktualny dowód szczepienia)
Opiekun, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłosi się do Urzędu Gminy w Szczytnie. Po wypełnieniu wniosku, oraz jego pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca otrzymuje zlecenie na zabieg, z którym zgłosi się do lekarza weterynarii wskazanego we wniosku.
Gmina Szczytno zapłaci 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury.
Opiekun zwierzęcia indywidualnie umawia się z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegu.
Termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na dofinansowanie zabiegu.
Opiekun zwierzęcia opłaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii 50% kosztów wykonanego zabiegu.
Dofinansowanie przez Gminę Szczytno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu sterylizacji zwierząt ( psów i kotów) wynosi 4000,00 zł.
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, pod nr telefonu 89 623 25 95
1. Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:
Kocur – 90 zł ( dziewięćdziesiąt zł)
Kotka – 160 zł ( sto sześćdziesiąt zł)
2. Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:
Psy o wadze do 15 kg:
Pies – 120 zł ( sto dwadzieścia zł)
Suka – 200 zł ( dwieście zł)
Psy o wadze od 15 kg do 30 kg:
Pies – 150 zł ( sto pięćdziesiąt zł)
Suka – 250 zł ( dwieście pięćdziesiąt zł)
Psy o wadze 30 kg i powyżej:
Pies – 170 zł ( sto siedemdziesiąt zł)
Suka – 320 zł ( trzysta dwadzieścia zł)
Dokumenty do pobrania:
1. Pobierz: Zgłoszenie psa do ewidencji
2. Pobierz: Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji