BIPBIP Archiwalny
menu

Turniej tenisa ziemnego 02-03 Lipca 2021

2021-06-22 15:04:02 (ost. akt: 2021-06-22 15:12:34)
Tenis logo

Tenis logo
Regulamin i Zasady Turnieju
Turniej Tenisa Ziemnego Mazury Masters Cup - Szczytno 2021
1. Cel Turnieju.
• Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego,
w szczególności Gminy Szczytno,
• Upowszechnianie aktywności ruchowej, jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji do sportu , w szczególności tenisa ziemnego
• Promowanie rejonu północno-wschodniej Polski , głównie regionu Warmii i Mazur pod hasłem „ ZIELONE PŁUCA POLSKI”.
2. Organizator.
Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Mazurski Klub Tenisowy w Szczytnie
oraz Gmina Szczytno przy pomocy Miasta Szczytno , Powiatu Szczycieńskiego,
Tenis Club Szczytno oraz lokalnych sponsorów i pasjonatów tenisa ziemnego.
3. Termin, miejsce oraz formuła zawodów.
• Turniej odbędzie się w dniach 25-27.06.2021 r. na kortach tenisowych o nawierzchni ceglanej w miejscowości Nowe Gizewo 15W, zgodnie z ustalonym przez Organizatora Harmonogramem.
• W przypadku „niepogody” mecze rozegrane będą na kortach krytych KT Jakubowo
w Olsztynie przy ul. Radiowej 32
• W Turnieju bierze udział 8 zawodników zaproszonych przez Organizatora.
• Wpisowe od każdego zawodnika wynosi 100 zł.
• Każdy z 8 zawodników otrzyma pakiet startowy przygotowany przez Organizatora.
• Zawodnicy podzieleni będą na 2 grupy (biała i czerwona) po 4 soby w każdej grupie.
• Dwóch zawodników zostanie rozstawionych z „jedynkami” na podstawie najwyższego rankingu PZT i dolosowani do białej lub czerwonej grupy. Pozostali zawodnicy zostaną rozstawieni w „parach: 3-4 , 5-6 ,7-8” na podstawie rankingu PZT, dotychczasowych osiągnięć i obecnej formy i siły gracza i dolosowani odpowiednio do grupy białej lub czerwonej ( tj. „3” do grupy białej , „4” do grupy czerwonej , bądź na odwrót , „5” do grupy białej , „6” do grupy czerwonej , bądź na odwrót , „7” do grupy białej , „8” do grupy czerwonej , bądź na odwrót .
• Zawodnicy grają systemem każdy z każdym w grupie – z grupy awansuje do półfinału najlepsza dwójka z każdej grupy.
• W półfinale zagrają 2 najlepszych graczy z każdej grupy (1 miejsce z grupy białej vs 2 miejsce z grupy czerwonej oraz 2 miejsce z grupy białej vs 1 miejsce z grupy czerwonej).
• Każdy mecz rozgrywany jest systemem do 2 wygranych setów (przy stanie 1:1 grany jest super tie-break (do 10 wygranych punktów).
• O kolejności w grupie decyduje odpowiednio: liczba zwycięstw, stosunek setów, bezpośredni wynik, stosunek gemów.
• Każdy mecz rozgrywany będzie piłkami Tecnifibre X-One w ilości 4 szt.
• Każdy mecz będzie sędziowany przez sędziego głównego wskazanego przez Organizatora.
4. Sędzia i Organizator zawodów.
Sędzią Głównym Turnieju jest Maciej Kęszczyk, tel. 519-712-891.
Przedstawicielami Organizatora są :
• Mariusz Radziszewski – 606 952 975,
• Andrzej Jemielita – 604 474 165,
• Monika Kowalska – (89) 623-25-96 (Gmina Szczytno)
5 . Nagrody.
W turnieju Organizator zapewnia puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe
dla 4 najwyżej sklasyfikowanych graczy:
• Zwycięzca – 2.000 PLN
• Finalista – 1.500 PLN
• Półfinaliści – 750 PLN x 2
6. Organizacja i przebieg zawodów.
• Organizator zapewnia zawodnikom, którzy wskażą taką potrzebę, nocleg.
• Zawodnicy zobowiązani są wypełnić i przekazać Organizatorowi „Kartę Zawodnika”
o dnia 10.06.2021 r.
• Zawodnicy w trakcie trwania Turnieju powinni, na ile to będzie możliwe, korzystać ze strojów (koszulka, czapeczka) przekazanych im przez Organizatora z logo Turnieju.
• Podczas rozgrzewki tenisowej każdy zawodnik danego meczu zostanie przedstawiony zgromadzonym kibicom na podstawie informacji zawartych w Karcie Zawodnika.
• Organizator zapewnia w trakcie rozgrywek wyżywienie i napoje, które będą dostępne przy kortach tenisowych.
• W dniu 26 czerwca (sobota ) od godziny 2000 rozpocznie się ognisko integracyjne w świetlicy gminnej w miejscowości Rudka z udziałem zawodników, organizatorów, przedstawicieli samorządu i sponsorów.
• W dniu 27 czerwca (niedziela) odbędzie się konkurs tenisowy w celności serwowania
z nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 8
serwisów i celował do 3 puszek z piłkami rozmieszczonych na rogach kar serwisowych..
Czterech zawodników z największą liczbą trafień otrzyma nagrody finansowe, poza tym
każdy zawodnik otrzyma tyle puszek piłek , ile strąci podczas konkursu. Nagrody
finansowe wyglądają następująco:
I miejsce – 200 zł , II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł , IV miejsce – 50 zł.
• W dniu 27 czerwca (niedziela) odbędzie się pokazowy mecz deblowy z udziałem zawodników Turnieju Masters Cup 2021 ustalonymi z graczami przez Organizatora .
7. Postanowienia końcowe.
• We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje Sędzia Główny lub Organizator zawodów.
• Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
• Zawodnicy zobowiązani są do obecności od rozpoczęcia do zakończenia Turnieju, w szczególności do udziału w uroczystości zamknięcia Turnieju i wręczenia nagród.
• Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w ognisku integracyjnym, w razie potrzeby do udzielania wywiadów, pozowania do zdjęć, itp.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionego Regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek.
• Zawodnicy oświadczają, że są zdrowi i brak jest przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju,
• Organizatorzy Turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie Turnieju.
• Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stornie internetowej http://bip.ug.szczytno.pl/ - zakładka Ochrona Danych Osobowych.
• Przyjmuje się, że każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik Turnieju akceptuje treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez Organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach - zapoznał się z klauzulą informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 6 niniejszego regulaminu.

8. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.

• Rezygnacja z „podawania sobie ręki”.
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
• Zachowanie dystansu społecznego,
• Korzystanie z tych samych piłek podczas jednego meczu.LISTA ZAWODNIKÓW

1. Maciej Rajski – Warszawa (9-PZT)
2. Mikołaj Borkowski – Olsztyn (33-PZT)
3. Maksymilian Samojłowicz – Szczytno (56-PZT)
4. Olaf Pieczkowski – Olsztyn (59-PZT)
5. Paweł Dzikiewicz – Białystok
6. Piotr Dzikiewicz – Białystok
7. Dominik Dobaczewski – Przasnysz-Warszawa (196-PZT)
8. Adam Chocholski - Mława

Rezerwowi
1. Piotr Łaguna – Olsztyn
2. Tomasz Moczek – Warszawa ( sparingpartner Igi Świątek)