BIP
menu

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2021-08-02 12:10:42 (ost. akt: 2021-08-02 12:16:12)
logo akcyza

logo akcyza


Szanowni Państwo, Rolnicy Gminy Szczytno

Przypominamy ze każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. musi złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)
(średnia roczna DJP na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odniesieniu do każdej siedziby stada producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 29 października 2021 r.
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Szczytnie, przy ul. Łomżyńskiej 3,
w Biurze Obsługi Interesanta
tel. 89 623 25 90


Formularz wniosku
Informacja PKD
Pobierz: Oświadczenie RODO
Pobierz: Zestawienie faktur