BIP
menu

Zapraszamy na dzień otwarty " Inżynieria Budownictwa"

2021-09-21 11:10:24 (ost. akt: 2021-09-21 11:46:22)

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się Dniem Otwartym Inżyniera Budownictwa, który odbędzie się 25.09.2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w godz. 9.00–13.00, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozmieszczenie plakatów w widocznym dla interesantów miejscu.
Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości.
Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Wydarzenie zaplanowano na 25 września br. Konsultacje są bezpłatne.
Głównym celem organizacji akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych, a także edukacja, przybliżenie
społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.
Wierzę, że inicjatywa, która obejmie całą Polskę, przyciągnie szerokie grono interesariuszy.

Tych, którzy dopiero budują swój dom lub zajmują się własnymi zasobami mieszkaniowymi.
Przygotowaliśmy to wydarzenie z troski o inwestorów, zwłaszcza tych indywidualnych. Kiedy mówi się nieustannie o ułatwieniach proceduralnych i próbuje zastępować rzetelną dokumentację projektową marketingową wizualizacją obiektu, tym ważniejsza jest troska o bezpieczeństwo i koszty eksploatacji budynków. Wiele tzw. ułatwień to tylko przyzwolenie na odroczoną płatność.
Życie budynku zaczyna się od pomysłu na niego, ale kończy po dziesiątkach lat. Dlatego, aby usatysfakcjonować pokolenia, o techniczne szczegóły należy zadbać już teraz – zaznacza prof. dr
hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W ramach akcji każdy będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy (w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, w wybranych PINB-ach i innych
urzędach, uczelniach, szkołach, salach konferencyjnych), by uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i
technologii, jakie zostaną wykorzystane. Na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy.

W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w wielobranżowych zespołach.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa To samorząd zawodowy inżynierów budownictwa powołany do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyka zawodowa.

Do zadań PIIB należy m.in.:
• nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach,
• nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
• sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków
PIIB,
• ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.

Obecnie do Polskiej Izby inżynierów Budownictwa należy 118 010 osób.

W skład PIIB wchodzi 16 okręgowych izb, których obszar działalności odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Funkcjonujące izby to: Dolnośląska OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB, Lubelska OIIB, Lubuska OIIB, Łódzka OIIB, Małopolska OIIB, Mazowiecka OIIB, Opolska OIIB, Podkarpacka OIIB,
Podlaska OIIB, Pomorska OIIB, Śląska OIIB, Świętokrzyska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB, Wielkopolska OIIB, Zachodniopomorska OIIB.

Przewodnicząca Zespołu doraźnego ds. koordynacji organizacji
Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa
mgr inż. Lilianna Majewska-Farjan

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa