BIPBIP Archiwalny
menu

Narodowy Program Wspierania Czytelnictwa 2021

2022-01-17 09:18:13 (ost. akt: 2022-01-17 09:20:14)


Gmina Szczytno po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej
z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest kontynuacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w latach 2016-2020. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkoły.
26 października 2021 r. pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty, działającym
w imieniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, a Wójtem Gminy Szczytno została podpisana umowa
w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
dla pięciu szkół oraz trzech przedszkoli z terenu Gminy Szczytno. Wysokość dofinansowania to 36.500 zł wkład własny 9.125,00 zł.
Wsparciem zostały objęte:

1) Szkoła Podstawowa w Rudce
koszt całkowity: 15.000 zł
dotacja: 12.000 zł
wkład własny: 3.000 zł
2) Szkoła Podstawowa w Wawrochach
koszt całkowity: 5.000,00 zł
dotacja: 4.000,00 zł
wkład własny: 1.000,00 zł
3) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach
koszt całkowity: 5.000,00 zł
dotacja: 4.000,00 zł
wkład własny: 1.000,00 zł
4) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu
koszt całkowity: 5.000,00 zł
dotacja: 4.000,00 zł
wkład własny: 1.000,00 zł
5) Szkoła Podstawowa w Olszynach
koszt całkowity: 5.000,00 zł
dotacja: 4.000,00 zł
wkład własny: 1.000,00 zł
6) Gminne Przedszkole w Kamionku „Jasia i Małgosi”
koszt całkowity: 3.750,00 zł
dotacja: 3.000,00 zł
wkład własny: 750,00 zł
7) Gminne Przedszkole w Nowinach
koszt całkowity: 3.750,00 zł
dotacja: 3.000,00 zł
wkład własny: 750,00 zł
8) Gminne Przedszkole w Lipowcu
koszt całkowity: 3.125,00 zł
dotacja: 2.500,00 zł
wkład własny: 625,00 zł
Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na:
• zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innych nośnikach
• zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych;
• realizację działań promujących czytelnictwo.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy
z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.